Wednesday, November 6, 2013

Эрдэм шинжилгээний бичиг №8

Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулан шинэ эрдэм шинжилгээний бичиг гарлаа. Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулиас тогтмол гаргадаг бүтээлүүдийн нэг юм. Уг цувралын онцлог нь Гурван -Эрдэнэ(багш, шавь, ном)-ийн шинэчлэл сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийг хэвлүүлсэн байна.


No comments:

Post a Comment