Сонгон судлах “Визуаль программчлалын үндэс” хичээлийн үнэлгээний төлөвлөгөө


Бүлэг сэдэв
Шалгуур

Үзүүлэлт
Оноо
Хугацаа
1.
Си программчилал гэж юу вэ ?
- Printf  командын хэрэглээг, курсорын байрлал удирдах тэмдэгтүүд, хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгтүүдийг мэдсэн байдал

Си програмчлалын гэж юу болох талаар мэддэг болсон
Програм бичих үйл ажиллагааг бүрэн эзэмшсэн


5 оноо10 сарын 28
2.
Идентификаторууд
Функцууд
Түлхүүр үгүүд, хувиргагчид, хувьсагчид, тогтмолууд, getchar функц, putchar функц талаар ойлголттой болон түүнийгээ  хэрэглэсэн байдал

Си програмчлал дээр идентифиоаторууд болон функцуудыг ашиглан математикийн болон бусад бодлогын программ бичдэг болсон

10 оноо

11 сарын 43
Илэрхийлэл
Харьцуулах үйлдлүүд
Арифметик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, бит үйлдлүүд, нөхцөлт илэрхийлэл, if  команд, давхар if  команд, логик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, switch  командын талаар ойлголттой болсон байдал
Си програмчлал дээр математикийн болон бусад бодлогуудад илэрхийлэл, логик үйлдлүүдийг гүйцэтгэж чадсан

10 оноо

11 сарын 11
4
Тодорхой давталт буюу for давталт
- Нөхцөлт while давталт
- Нөхцөлт do while давталт
- Үргэлжлүүлэх команд
- Тасалдлын команд
- Удирдлага шилжүүлэх goto команд хэрэглэсэн байдал
Тодорхой давталт буюу for давталтыг ашиглан давталттай бодлогууд боддог болсон
Багаар бэлдсэн сэдвийн дагуу зөв ойлгомжтой ярьж тайлбарлаж чаддаг болсон10 оноо11 сарын 18

Хэрэглэгчийн функц тодорхойлох
Хадгалах ангилал
Хэрэглэгчийн функцыг тодорхойлох арга замыг мэддэг болсон байдал
Хэрэглэгчийн функц тодорхойлж хадгалах ангилах чадватай болсон10 оноо11 сарын 25

Массив
Си хэлэнд массив зарлах аргыг мэддэг болсон байдал
Си програмчлал дээр массивыг зохион байгуулж түүн дээрх үйлдлүүдийг гүйцэтгэж чаддаг болсон байдал
10 оноо
12 сарын 08

Тэмдэгт мөр төрөл
Төрөлт заагч
Тэмдэгт мөр төрлийг зарлах аргыг мэддэг болсон байдал
Тэмдэгт мөр төрөл болон төрөл заагчийг ашиглан бодлого бодох чадвартай болсон
10 оноо
12 сарын 16

Нийт
45 оноо
No comments:

Post a Comment